WWW.TYÖAIKA.FI - PALVELUN KÄYTTÖEHDOT:

Net-Forum Oy (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän WWW.TYÖAIKA.FI -verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") sitoutuu noudattamaan niitä Palvelun käytössä.

1. Ohjelman käyttö edellyttää:

 • 1.1 Ohjelmisto vaatii toimiakseen JavaScript-tuen, lisäksi evästeiden käyttö on oltava salllittu selaimen asetuksista
 • 1.2 Sijaintitietojen tallentamiseen, päätelaitteella on hyväksyttävä sijaintitietojen jakamisen
 • 1.3 Tuetun www-selaimen käyttö, katso tuetut selaimet

2. Yleiset käyttöehdot:

 • 2.1 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelu tai sen osa käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi. Palveluntarjoaja pyrkii aina ilmoittaa Käyttäjälle siitä etukäteen.
 • 2.2 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjätilin esim. väärinkäytösksen takia
 • 2.3 Palveluntarjoaja ei anna takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa että Palvelu toimii virheettömästi.
 • 2.4 Palveluntarjoaja ei ole velvollinen toimittaa Käyttäjälle Palvelun tuottamaa tietoa tai dataa.

3. Maksuehdot

 • 3.1 Toimittaja laskuttaa sovituin laskutusjaksoin, toimittajan tilaushetkellä voimassa olleen hinnaston mukaista hintaa. Laskutus suoritetaan kuukauden ensimmäisenä päivänä sähköpostitse tai verkkolaskuna.
 • 3.2 Maksuehto on 7 päivää netto toimituspäivästä tai laskun päivämäärästä sen mukaan, kumpi näistä on myöhäisempi. Viivästyskorko on korkolain mukainen.
 • 3.3 Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

4. Sopimuksen voimassaolo

 • 4.1 Sopimus on voimassa toistaiseksi.
 • 4.2 Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen 30pv. irtisanomisajalla.
 • 4.3 Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai kirjeitse.
 • 4.4 Sopimuksen päättyessä Palvelun ja sen aineistoon perustuva käyttöoikeus päättyy.

5. Muutokset käyttöehdoissa

 • 5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja. Muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun hallintapaneelissa.

6. Käyttöoikeuden siirto

 • 6.1 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää TYÖAIKA.fi-palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan erillistä kirjallista suostumusta.
 • 6.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpito sekä siihen liittyvät asiakkuudet ja tiedot kolmannelle osapuolelle.

7. Vastuuvapaus ja tietoturva

 • 7.1 Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjille tai kolmannelle taholle Palvelun mahdollisesti aiheuttamista haitoista, vahingoista tai taloudellisista vahingoista.
 • 7.2 Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien tahojen pääsyn tietojärjestelmiinsä.

8. Erimielisyydet

 • 8.1 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvotteluista huolimatta sovintoon riita ratkaistaan Kokkolan käräjäoikeudessa.